Harmonogram zajęć – PAŹDZIERNIK 2018 r.

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich zaprasza na dzieci i młodzież w wieku szkolnym do 18 r. ż. zamieszkujące na terenie Gmina Iwanowice, Gminy Gołcza i Gminy Słomniki

HARMONOGRAM PAŹDZIERNIK 2018

Placówka oferuje dzieciom i młodzieży:

  • organizację czasu wolnego,
  • zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
  • organizację zajęć specjalistycznych, w tym m.in. logopedycznych, terapeutycznych, psychoprofilaktycznych,
  • realizację działań animacyjnych,
  • pomoc w nauce

Informacje, zgłoszenia i zapisy przystąpienia do placówki:
Stanisław Szymski
tel: 536 999 132
e-mail: planetamarzen@fundacjamis.org.pl

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży PLANETA MARZEŃ w Grzegorzowicach Wielkich powstała w ramach projektu Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej i Gminy Iwanowice dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2018-10-02T11:39:25+00:00Październik 2, 2018|