Rekrutacja do projektu „Nowa Praca – Nowe Możliwości”

Od 26 listopada 2018 do 7 grudnia 2018 trwa rekrutacja do projektu „Nowa Praca – Nowe Możliwości”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby  pozostające bez pracy  (bezrobotna i bierna zawodowo) w wieku 30 lat i więcej z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz Miasta Nowy Sącz, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • Kobiety lub
  • Osoby powyżej 50 roku życia lub
  • Osoby długotrwale bezrobotna lub
  • Osoby z niepełnosprawnościami lub
  • Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem co najwyżej średnim) lub
  • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.

Więcej informacji i formularze rekrutacyjne na stronie projektu http://nowapraca.fundacjamis.org.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-12-03T05:16:49+00:00Listopad 9, 2018|