3. Forum Wymiany Doświadczeń LOWE Za nami

W dniach 4-5 października 2021 w Rawie Mazowieckiej odbyło się 3 Forum Wymiany Doświadczeń Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) na rzecz aktywizacji osób dorosłych.

Gospodarzem Forum był Miasto Rawa Mazowiecka– partner projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych – LOWE 2”.

W Forum poświęconym profesjonalizacji działania kadry LOWE w zakresie wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych w społecznościach lokalnych uczestniczyło ponad 50-ciu przedstawicieli 19 z 20 Ośrodków LOWE z terenu 8 województw (opolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego), a także przedstawiciele partnerstwa projektu (Gmina Wielka Wieś, Powiat Gorlicki, Miasto Rawa Mazowiecka) oraz zaproszeni goście Barbara Imiołczyk – Dyrektorka Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Magda Grudzińska – teatrolożka, animatorka kultury, wicedyrektorką do spraw wieloletnią dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Krakowskie Reminiscencje Teatralne, była dyrektorka Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

W trakcie Forum każdy z Ośrodków miał okazję przedstawić przykładowe formy wsparcia edukacyjnego prowadzone dla swoich społeczności lokalnych oraz wymienić się doświadczeniami odnośnie budowania oferty edukacyjnej LOWE w kontekście analizy potrzeb i rozwoju kompetencji kluczowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także ta część programu Forum dotycząca finansowania działalności LOWE w przyszłości zarówno w okresie trwałości projektu jak i po jej zakończeniu.

W dotychczas w ramach projektu odbyły się dwa Fora: 1. Forum w Tomaszowicach w Gminie Wielka Wieś w dniach 20-21 sierpnia 2020 r., 2.Forum w Bobowej w Powiecie Gorlickim w dniach 5-6 lipca 2021 r.

Kolejne tym razem 4 Forum LOWE odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2022 w Krakowie

Projekt LOWE jest finansowany ze środków EFS w ramach Programu POWER