Druga mobilność edukacyjna kadry LOWE odbyła się w dniach 24 – 27 kwietnia 2023 r. w Porto w Portugalii. Grupa edukatorów uczestniczyła w kursie „Grywalizacja i gamifikacja w edukacji dorosłych” zorganizowany przez Virtual Campus.

                     

Ramowy program kursu dla przedstawicieli LOWE obejmował wprowadzenie do gier, serious games, gier edukacyjnych i grywalizacji. Projektowanie strategii wprowadzania grywalizacji w edukacji dorosłych. Praktyczne doświadczenia z narzędziami do grywalizacji. Przekształcenie systemów zarządzania nauczaniem (LMS) w platformy doświadczeń edukacyjnych (LXP). Szczególnie ważnym aspektem kursu było kształtowanie nowego podejście trenerów do uczenia się dorosłych: od tradycyjnych metod szkoleniowych do większego wykorzystania technik cyfrowych, innowacyjnych metod i technik (grywalizacja, gry itp.) w działaniach związanych z uczeniem się dorosłych oraz rozumienie, w jaki sposób mechanika i cechy gry mogą być zastosowane w kontekście uczenia i rozwijania określonych kompetencji, np. pracy grupowej, podejmowania decyzji, myślenia matematycznego, myślenia strategicznego, itp.

Kurs był  realizowany w ramach Akredytacji w Sektorze Edukacji Dorosłych Programu Erasmus+, jaką Fundacja MIS uzyskała na lata 2021-2027.

Celem akredytacji i mobilności kadry jest:

  • wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji
  • rozwój organizacji edukacji dorosłych
  • zwiększenie kompetencji kadry
  • rozwijanie kluczowych kompetencji dorosłych osób uczących się
  • zwiększenie udziału dorosłych osób uczących się w działaniach edukacyjnych

Kolejna mobilność edukacyjna osób dorosłych LOWE już w maju w br. w Porto w Portugalii.