ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE

Wzmocnienie aktywności społecznej, edukacyjnej, twórczej  i zdrowotnej  wśród osób starszych powyżej 60 roku życia (seniorów) jest głównym celem projektu ASA LOWE realizowanego przez Fundację MIS w partnerstwie z 10 ośrodkami LOWE

AKADEMIA SENIORA AKTYWNEGO to:

 • AKADEMIA (zgodnie z platońskim podejściem) to miejsce wiedzy, debaty publicznej, filozofowania, kształtowania wiedzy, umiejętności, postaw – czyli dzisiejszych kompetencji
 • SENIOR – osoba starsza wiekiem, posiadająca wiedzę, doświadczenie, autorytet z tym związany
 • AKTYWNY – przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś.

Akademia Seniora Aktywnego – to afirmacja doświadczenia, autorytetu i wieku poprzez współtworzenie, współuczestnictwo i współodpowiedzialność.
W swej filozofii działania opierał się o następujące zasady:

 • niezależności,
 • uczestnictwa,
 • opieki,
 • samorealizacji
 • godności.

Założenia projektu bazują na sprawdzonej w projekcie pilotażowym formule LOWE jako miejsc rzeczywistej partycypacji edukacyjnej osób starszych i ma być kontynuowana w formie odpowiadającej potrzebom i aspiracjom osób starszych. Przy czym metodologia  ASA stosowana przez LOWE będzie zawierać następujące wyzwania:

 1. Zapewnienie seniorom poczucia bezpieczeństwa fizycznego (np. opieka, pomoc w czynnościach dnia codziennego, usługi podtrzymujące zdrowie, ochrona przed przemocą i nadużyciami), socjalnego (świadczenia zapewniające należyty poziom konsumpcji) i społecznego (zapewnienie społecznego uczestnictwa);
 2. Jak najdłuższe utrzymanie aktywności i autonomii osób starszych
 3. Wzmacnianie nieformalnych więzi społecznych tworzących sieć wsparcia i zastępowanie ich wsparciem  formalnym,  gdy zachodzi taka potrzeba;
 4. Jak najdłuższe pozostawianie osób starszych w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania, jeżeli tego sobie życzą;
 5. Kształtowanie środowiska zamieszkania w taki sposób, by było przyjazne osobom starszym.

Projekt obejmuje 6 bloków tematycznych:

 • SPRAWNY UMYSŁ – SPRAWNE CIAŁO – rozwijanie sprawności ruchowej u osób starszych
 • OKNO NA ŚWIAT – rozwijanie kompetencji językowych
 • KOMPUTER DLA SENIORA – rozwijanie kompetencji cyfrowych
 • SPOTKANIE ZE SZTUKĄ – KREATYWNIE I TWÓRCZO – rozwijanie umiejętności twórczych
 • AKTYWNY SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ – rozwijanie kompetencji społecznych
 • PIERWSZA POMOC DLA SENIORA – rozwijanie umiejętności pomocy dla nieformalnych opiekunów osób starszych

Projekt ASA LOWE jest realizowany we współpracy z następującymi ośrodkami LOWE:

 1. OŚRODEK LOWE GORLICE przy Zespole Szkół Technicznych im. Wincentego Pola,
  38-300 Gorlice, ul. Michalusa 6
 2. OŚRODEK LOWE IŁOWO-OSADA  przy Zespole Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie – Osadzie, 13-240 Iłowo – Osada, ul. Leśna 10 a
 3. OŚRODEK LOWE IWANOWICE  przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach, 32-095 Iwanowice,  Iwanowice Włościańskie 98
 4. OŚRODEK LOWE JABŁKOWO przy Szkole Podstawowej w Jabłkowie, 62-285 Popowo Kościelne, Jabłkowo 16\
 5. OŚRODEK LOWE KŁOMNICE przy Zespole Szkół w Kłomnicach 42-270 Kłomnice,  ul. Szkolna 1
 6. OŚRODEK LOWE LUBICHOWO przy Zaocznym Liceum Ponadgimnazjalne w Lubichowie 83-240 Lubichowo,  ul. Ks. Lorenza 8
 7. OŚRODEK LOWE NISKO przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 37-400 Nisko,  ul. Sandomierska 1
 8. OŚRODEK LOWE RAWA MAZOWIECKA przy Szkole Podstawowej nr 1 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 19
 9. OŚRODEK LOWE SIEPRC przy Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 09 – 200 Sierpc,  ul. Sucharskiego 2
 10. OŚRODEK LOWE WIELKA WIEŚ przy Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej  w Białym Kościele, 32-089 Biały Kościół,  ul. Królowej Jadwigi 4

Projekt „ASA LOWE – Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE” jest dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

2019-07-13T23:36:06+00:00Czerwiec 1, 2019|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast