Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI (OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI) to projekt Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, świadczący usługi wsparcia dla opiekunów nieformalnych (faktycznych, rodzinnych) osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (Metropolia Krakowska)

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie nr RPMP.09.02.02-12-0372/19

Ośrodek OWON oferuje:

Wszystkie informacje o projekcie znaleźć można na stronie internetowej https://opiekunowienieformalni.pl/ 

Wsparcie realizowane w ramach Ośrodka świadczone jest NIEODPŁATNIE.

Biuro projektu:
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Daszyńskiego 16, Kraków
Tel: 12 200 29 26 lub 574 999 457

\"\"