Bezpłatne wsparcie dla Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI (OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI) to projekt Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, świadczący usługi wsparcia dla opiekunów nieformalnych (faktycznych, rodzinnych) osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa (Metropolia Krakowska)

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie nr RPMP.09.02.02-12-0372/19

Ośrodek OWON oferuje:

  • Wsparcie edukacyjne, doradcze i informacyjne dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych (np. porady psychologiczne,  medyczne itp.)
  • Usługę odciążeniową / wytchnieniową dla opiekunów nieformalnych (tzw. Usługe wytchnieniową, polegająca na czasowej profesjonalnej opiece nad osobą niesamodzielną w miejscu zamieszkania podczas nieobecności opiekuna)
  • Wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego
  • Zapewnienie osobom niesamodzielnym poczucia komfortu i bezpieczeństwa
  • Utrzymanie jak najdłużej aktywności i autonomii osób niesamodzielnych, w tym także starszych i pozostawania w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania.

Wszystkie informacje o projekcie znaleźć można na stronie internetowej https://opiekunowienieformalni.pl/ 

Wsparcie realizowane w ramach Ośrodka świadczone jest NIEODPŁATNIE.

Biuro projektu:
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Daszyńskiego 16, Kraków
Tel: 12 200 29 26 lub 574 999 457

\"\"