DNI ERASMUSA 14-16/10/2021

DNI ERASMUSA #ErasmusDays to europejska inicjatywa mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+

Nasza Fundacja od początku swojej działalności aktywnie uczestniczy w Programie Erasmus+, w ramach którego realizuje we współpracy z partnerami zagranicznymi z krajów europejskich, projekty z sektorów: Edukacji Dorosłych (AE) oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET).

Obecnie Fundacja uczestniczy w 4 projektach w Programie Erasmus +:

 

Projekt HomeCare (Opieka Domowa Niesamodzielnych Osób Starszych – Ścieżka Edukacyjna dla Opiekunów Nieformalnych) zakłada stworzenie ścieżki uczenia się wraz z platformą online dla opiekunów nieformalnych w zakresie rozwijania kompetencji opiekuńczych osób starszych. Projekt jest realizowany przez partnerstwo czterech organizacji z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii oraz Polski. Fundacja jest w tym projekcie Liderem Konsorcjum. Strona projektu www.homecare.eu

 

Projekt INTEGRA CARE (Person-centred care training program for multidisciplinary professionals) zakłada stworzenie programu szkoleniowego, który pozwoli praktykom i osobom zaangażowanym w świadczenie usług na rzecz osób zależnych wzmocnić swoje kompetencje w oparciu o model opieki skoncentrowany na osobie. WHO zdefiniowała to podejście jako „People-centred health services” (Zintegrowane usługi zdrowotne skoncentrowane na ludziach).
Strona projektu www.integracare.eu

 

Projekt DeSTRESS (Rozwijanie kompetencji w zakresie odporności na stres @SME). Projekt DeSTRESS wykorzystując najnowsze techniki informatyczne, tworzy szkolenie oparte na grach i grywalizacji w zakresie radzenia sobie z technostresem w środowisku pracy. Projekt jest realizowany przez partnerstwie organizacji z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Liderem Konsorcjum jest Instituto Universitario de Lisboa w Lizbonie.
Strona projektu www.destress.eu 

 

Projekt MINDLIVEN (Trening Uważności w Naturze za pośrednictwem środowisk wirtualnych). Celem projektu jest dostarczenie innowacyjnego rozwiązania radzenia sobie ze stresem związanym z pracą. Projekt jest realizowany przez partnerstwo organizacji z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Liderem Konsorcjum jest The University of Verona.
Strona projektu www.mindliven.eu

Wszystkie projekty są realizowane przy wsparciu środków Komisji Europejskiej z Programu Eramsus + #ErasmusDays