AKADEMIA EDUKATORA OSÓB DOROSŁYCH LOWE to specjalne przedsięwzięcie dedykowane kadrze i trenerom Lokalnych Ośrodkach Wiedzy i Edukacji (LOWE), mające na celu podnoszenie kompetencji nauczyciela-edukatora osób dorosłych.

Druga odsłona AKADEMII odbyła się w Porto (Portugalia), na kursie „Gamification in Adult Eduacation” (11-12 lipca 2022) przygotowanym i przeprowadzonym dla nas przez Virtual Campus. Kurs miał na celu przedstawienie trenerom LOWE nowego podejścia w edukacji dorosłych, opartego na gamifikacji, grywalizacji, „serious games” oraz większego wykorzystania cyfrowych i innowacyjnych technik poprzez grywalizację.

W trakcie dwóch dni uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o nowych metodach i technikach edukacji dorosłych w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe (grywalizacja, gry edukacyjne).

Drugi dzień kursu miał także bardzo praktyczną odsłonę – mogliśmy w ramach ćwiczeń z użyciem narzędzi grywalizacji, stworzyć zalążek gry i przygotować quiz edukacyjny.

 

 

Wyjazd i kurs został zrealizowany w ramach projektu pn. Akademia Edukatora Osób Dorosłych – LOWE Academy, finansowanego ze środków Program Erasmus+ – Akcja Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Edukacja Dorosłych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Powiat Gorlicki, Miastem Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś.