Zapraszamy na Galę Konkursu „Junior Demokracji” 2023, która odbędzie się dnia 30 września 2023 r. w godz. 11.00 – 14.00 w Domu Utopii – Międzynarodowym Centrum Epatii, os. Szkolne 26a, Kraków

Konkurs „Junior Demokracji” jest realizowany w ramach projektu Laboratorium Młodzieżowej Demokracji który skierowany jest do zespołów młodzieżowych w wieku 13-19 lat i ich opiekunów, nauczycieli, instruktorów, liderów, władz lokalnych i wszystkich środowisk społeczno-kulturalno-gospodarczych, szczególnie z obszarów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast oddalonych od centrów koncentracji życia i aktywności społecznej i obywatelskiej w Polsce.

W ramach projektu został ogłoszony konkurs „Junior Demokracji” 2023 r.

Przedmiotem konkursu było aktywizacja obywatelska i społeczna młodzieży w tym budowanie społeczeństwa obywatelskiego wspólnot lokalnych, zaangażowanie młodzieży w życie swoich społeczności poprzez przygotowanie koncepcji projektu wskazującego sposób rozwiązania zidentyfikowanych problemów lokalnych o charakterze społecznym, tzw. projektów inicjatywy społecznej.

Projektami inicjatywy społecznej  w szczególności mogą to być inicjatywy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, akcje pomocowe, działania charytatywne, promocyjne, upowszechniające jakąś wiedzę, ideę lub sposób działania na rzecz danej społeczności, debaty publiczne, konferencje, seminaria itp.

W tegorocznej edycji konkursu udział bierze 9 zespołów młodzieżowych z terenu małopolski m.in. z Bibic, Bochni, Gorlic, Krakowa, Libuszy Rożnowic, Szczurowej, Tarnowa

Program Gali:

  1. Powitanie zebranych gości
  2. Prezentacja projektów oraz wyników ich wdrażania i planów rozwoju projektu w przyszłości
  3. Wręczenie nagród i wyróżnień, podziękowań

Konkurs odbywa się w ramach projektu Laboratorium Młodzieżowej Demokracji współfinansowanego przez Ambasadę USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.