Głosowanie publiczności

Konkurs organizuje Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa” w ramach projektu trwającego od 15 września – 15 grudnia 2023 r.
Projekt ten jest finansowany ze środków Miasta Krakowa w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.