Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w warsztatach z partycypacyjnych, które będą okazją do wspólnej dyskusji jak mógłby wyglądać i do czego prowadzić proces rewitalizacji. A także jak możemy poprzez nasze pomysły wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców na podobszarze rewitalizacji. Spotkanie będzie podstawą do dalszych działań i prac nad Gminnym Programem Rewitalizacja w Krakowie

Wspólna dyskusja i „burza mózgów” dotycząca podobszaru Grzegórzki – Wesoła już najbliższy czwartek 19.10.2023 o godz. 17.00 w siedzibie Fundacja Małopolska Izba Samorządowa przy al. Daszyńskiego 16!

Informacja dotycząca spotkań w pozostałych obszarach dostępna na stronie www.rewitalizacja.krakow.pl oraz TUTAJ