Już Dostępna – Platforma Opieka Domowa nad Osobami Starszymi dla Opiekunów Nieformalnych

Platforma HomeCare dedykowana jest osobom, które nie są profesjonalnymi opiekunami medycznymi, ale pełnią rolę tzw. Opiekuna Rodzinnego (lub Opiekuna Nieformalnego) osoby starszej, która ze względu na wiek lub chorobę mają ograniczone możliwości w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu.

Ten niedobór wiedzy i umiejętności w pełnieniu funkcji opiekuńczej wynika zwykle z konieczności radzenia sobie z zupełnie nową sytuacją. Zostanie opiekunem bliskiej osoby często nie jest niezależnym wyborem osoby, ale jest skutkiem nagłego zdarzenia lub problemu rozwijającego się z biegiem czasu z powodu stanu zdrowia osoby objętej opieką.

Ścieżka Edukacyjna mające na celu rozwój kompetencji i umiejętności Nieformalnych Opiekunów w zakresie opieki nad osobą starszą w domu składa się z dwóch obszarów:

Obszar 1: Opieka nad osobą starszą

Obszar 2: Inteligencja emocjonalna nieformalnych opiekunów

Dostęp do kursów bezpłatny i bez ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych osób chętnych na podniesienie swojej wiedzy w zakresie pełnienia funkcji opiekuna nieformalnego (rodzinnych) w domu.

Platforma dostępna w pięciu wersjach językowych:

PL – Kurs w języku polskim: http://opiekadomowa.homecareproject.eu/

EN – Kurs w języku angielskim: http://resources.homecareproject.eu/

ES – Kurs w języku hiszpańskim: http://formacioncuidadores.homecareproject.eu/

PT – Kurs w języku portugalskim: http://aprender.homecareproject.eu/

DE – Kurs w języku niemieckim: http://lernmittel.homecareproject.eu/

Platforma HomeCare, która powstała w ramach projektu Erasmus Plus pn. „Opieka Domowa Niesamodzielnych Osób Starszych – Ścieżka Edukacyjna dla Opiekunów Nieformalnych” umożliwia dorosłym opiekunom nieformalnym profesjonalne przygotowanie się do aktywnego starzenia się i uczestniczenia w procesach starzenia się najbliższych osób oraz uzupełni ich wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

 

Platforma HomeCare to inicjatywa w sektorze Edukacja Dorosłych, realizowana w partnerstwie: Fundacja MIS, Media Creativa 2020 z Hiszpanii, Virtual Campus z Portugalii oraz E-Training Solutions z Niemiec.

Projekt HomeCare jest współfinansowany przez Unię Europejską Program Erasmus+