Konferencja „ALZHEIMER W RODZINIE – jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
 i Związek Powiatów Polskich
zapraszają na wydarzenie lokalne – konferencje organizowaną
we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej i Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, pn.:

 „ALZHEIMER W RODZINIE – jak diagnozować,jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom”

 

27 września 2018 r. godz. 9.30 – 14.30
Sala Miedziana Muzeum Historycznego m. Krakowa,
Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

 Konferencję, podczas której chcemy skupić się na sytuacji osób z Chorobą Alzheimera oraz osób z ich otoczenia, traktujemy, jako przyczynek do szerszej dyskusji o sytuacji osób z chorobami otępiennymi. Liczymy, że tą konferencją zapoczątkujemy szerszą debatę w Krakowie i w Małopolsce oraz stanie się inspiracją do podejmowania nowych aktywności  w tym zakresie.

Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, Domów Pomocy Społecznej i Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Centrów Aktywności Seniorów, Krakowskiego Centrum Seniorów, członków Krakowskiej Rady Seniorów, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także radnych samorządów gmin, powiatów i Województwa Małopolskiego.

Informujemy, że w  tym samym dniu w Krakowie we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odbywają się jeszcze dwie konferencje, których organizatorami są Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6  oraz Wojewódzka  Biblioteka Publiczna ul. Rajska 1.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, przesyłając odpowiednią informację pocztą elektroniczną do dnia 26 września na adres biuro@fundacjamis.org.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM KONFERENCJI

2018-09-24T23:21:49+00:00Wrzesień 24, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast