Konferencja Inaugurująca Projekt LOWE 2

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji inaugurującej realizację projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2 – LOWE 2, która odbędzie się 29 stycznia 2020 r. 

LOWE2 to innowacyjna metoda poszerzenia funkcji szkoły o edukację osób dorosłych, szczególnie starszych o niskich kompetencjach i od dawna niekorzystających  z żadnych form kształcenia i uzupełniania/podwyższania swoich umiejętności i kompetencji kluczowych. LOWE nie tylko realizują ofertę edukacyjną dla dorosłych, ale współtworzą lokalne partnerstwa na rzecz umiejętności i uczenia się dorosłych.

Model LOWE2 opracowany został przez MEN w wyniku pierwszej edycji konkursu grantowego LOWE wdrażanego w latach 2016-2018, został przetestowany przez    50 Ośrodków LOWE, uruchomionych przez organy prowadzące szkoły, w tym  JST  z terenu całego kraju. Fundacja MIS jest również współautorem  Modelu LOWE2, wedle którego działać będą w obecnej edycji konkursu nowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji zlokalizowane w szkołach wskazanych przez publiczne i niepubliczne organy prowadzące szkoły, zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. Kwalifikacja organów prowadzących szkoły do projektu odbywać się będzie w ramach otwartego konkursu grantowego, ogłoszonego przez Fundację MIS w imieniu Partnerstwa już w styczniu 2020 r.

Konferencja inaugurująca projekt jest doskonałą okazją do poznania warunków uczestnictwa w 2 edycji konkursu  grantowego LOWE i uzyskania – poza wsparciem merytorycznym – grantu w wysokości do 250 tys. zł dla szkoły na uruchomienie i prowadzenie LOWE. Przede wszystkim konferencja będzie jednym z elementów ogólnopolskiej debaty o edukacji nieformalnej i pozaformalnej osób dorosłych i roli szkoły w procesie podtrzymywania, uzupełniania i rozwijania kompetencji kluczowych, umiejętności i kwalifikacji społeczności lokalnych, szczególnie tych, które oddalone są od centrów edukacyjnych oraz tych ich członków, którzy dotychczas wykazywali niską skłonność do kontynuowania procesów kształcenia.

W konferencji – prócz Lidera i Partnerów, prowadzących LOWE – uczestniczyć będą przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki oraz Związku Powiatów Polskich (partnerów Fundacji w poprzedniej edycji konkursu grantowego) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (dysponenta środków w ramach Programu ERASMUS+) i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ulicy Łojasiewicza 4 (Kampus UJ) w godzinach 11:00-16:00.

Ramowy program konferencji formularza zgłoszeniowy jak również skrótowy opis projektu LOWE 2 i konkursu grantowego dla JST na utworzenie i prowadzenie LOWE dostępny na stronie projektu http://www.lowe.edu.pl

 

2020-01-17T14:45:55+00:00Styczeń 17, 2020|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast