Konferencja „Krakow Metropolitan Area for Business 2”, 22.09.2023 r.    

Partnerstwo projektu „Krakow Metropolitan Area for Business 2 (KMA4Business)”, w skład którego wchodzą: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. (Lider) oraz Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (Partner), ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą realizację projektu.

Konferencja odbędzie się 22 września 2023 r. w Domu Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, os. Szkolne 26a w godz. 10-15. Będzie ona doskonałą okazją nie tylko do zaprezentowania rezultatów projektu w którym prowadzono szereg działań w zakresie promocji gospodarczej Krakowa, Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Małopolski oraz wsparcia ich w dotarciu z ofertą gospodarczą do grona odbiorców w krajowym i międzynarodowym środowisku biznesowym. Będzie także przyczynkiem do dyskusji o tym, jakim miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców i zewnętrznych inwestorów jest Kraków. Pozwoli też poznać plany władz regionalnych w zakresie wsparcia dla firm w kontekście dostępnych źródeł finansowania, ale i nowych trendów, wyzwań i modeli prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas konferencji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na ile krakowskie i małopolskie firmy, środowiska biznesowe mogą włączyć się już we współpracę gospodarczą z firmami ukraińskimi w Polsce i świecie oraz w samej Ukrainie. 

Do udziału w konferencji zapraszamy przedsiębiorców z terenu Metropolii Krakowskiej, województwa małopolskiego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie osoby zainteresowane rozwojem gospodarczym i promocją gospodarczą Małopolski.

PROGRAM KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Link do formularza rejestracji:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Klauzula informacyjna dotycząca formularza zgłoszeniowego

Konferencja jest realizowana w ramach projektu Kraków Metropolitan Area for Business 2, który jest dofinansowany ze środków unijnych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).