Co roku we wrześniu Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska organizują konferencję poświęconą osobom żyjącym z otępieniem i ich rodzinom, opiekunom.

Tegoroczna konferencja odbędzie się 16 września 2022 (piątek), a jej temat to „Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją i ich bliskich w zaawansowanym stadium choroby”. Konferencja odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie i będzie transmitowana w Internecie.  

W Krakowie konferencję organizuje i transmitować będzie Fundacja Małopolska Izba Samorządowa we współpracy z Gminą Miejską Kraków w Sali Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 w godzinach 10:00-15:00.

Gminę Miejską Kraków reprezentuje dr Anna Okońska–Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta m Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

Konferencja w Krakowie będzie także okazją do zaprezentowania rezultatów projektu „IntegraCare” dotyczącego multidyscyplinarnej opieki zorientowanej na osobie potrzebującej wsparcia, który Fundacja Małopolska Izba Samorządowa realizowała we współpracy międzynarodowej z partnerami z Hiszpanii, Grecji, Łotwy i Włoch w ramach partnerstwa strategicznego Programu Erasmus Plus.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

*Powitanie uczestników konferencji w Krakowie
dr Anna Okońska – Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta m Krakowa ds. Polityki Senioralnej
Janusz Olesiński – Prezes Zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa
* IntegraCare” – multidyscyplinarna opieka zorientowana na osobie potrzebującej wsparcia. Prezentacja rezultatów projektu
* Instytucjonalne wsparcie osób z chorobą Alzcheimera, po udarach, z zespołami otępiennymi oraz ich bliskich w Klubie Samopomocy Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

Transmisja Konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
* Otwarcie konferencji i przywitanie gości prof. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich
Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – członkini Alzheimer Polska i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO, Zygmunt Wierzyński – prezes Alzheimer Polska
* Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów osób z otępieniem
* Jak wygląda opieka w warunkach domowych,  w Dziennych Domach Pobytu, w domach opieki całodobowej
* Sytuacja chorego i opiekuna w kontekście zachodzących zmian zdrowotnych i psychologicznych. Jak chory leżący wpływa na życie rodzinne
* Dostępne formy opieki w domu pacjenta
* Rola grup wsparcia dla opiekunów osób z demencją w końcowej fazie choroby
* Osoby żyjące z demencją i ich opiekunowie rodzinni w Polsce i innych krajach
* Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie.

Udział w SEMINARIUM jest nieodpłatny.

Link do formularza zgłoszeniowego: 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 września 2022 r.  

Serdecznie zapraszamy.