Krakowski Seniorze zgłoś się do Centrum Aktywności Seniorów Zabłocie Grzegórzki!

Centrum Aktywności Seniorów Zabłocie Grzegórzki prowadzone jest przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa od 2018 r. w ramach zadania publicznego „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów (CAS)” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Jest jednym z  ponad 40 Centrów zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta Krakowa.

CASy oferują seniorom m.in. gimnastykę, nordic walking, jogę, ćwiczenia w parkach, warsztaty artystyczne, naukę obsługi komputera, kursy językowe, wolontariat, tematyczne wycieczki, wsparcie psychologiczne.

Aby móc skorzystać z oferty zajęć CAS wystarczy mieć ukończony 60 rok życia i posiadać adres zameldowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz wypełnić komplet dokumentów składający się z:
– Deklaracji przystąpienia do Centrum Aktywności Seniorów
– Ankiety rozpoznania potrzeb Seniorów udziałem w zajęciach
– Informację dotycząca przetwarzania danych osobowych

W ramach CAS działa także Kawiarenka czynna w godzinach 10.00 – 14.00 w ramach której można skorzystać z darmowego internetu, poczytać prasę lub książkę, a także spotkać się z innymi seniorami.

Wszystkich zainteresowanych Seniorów udziałem w zajęciach zapraszamy do siedziby Fundacji Małopolska Izba Samorządowa  przy al. Daszyńskiego 16. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod nr tel. 12 200 29 26, mailowo: cas@fundacjamis.org.pl lub na stronie projektu www.cas.fundacjamis.org.pl

Zapraszamy!

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.