Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

„Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka”
Jan Paweł II rozdział XXII encykliki Laborem exercens
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami przesyłamy słowa wsparcia, otuchy i uznania!
 
A także zapewniamy o naszej pomocy lub podpowiedzeniu korzystnego rozwiązania dla każdej z osób w ramach wsparcia dostępnego w Ośrodku Wsparcia dla Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych 👌