Nowe technologie cyfrowe, powszechna dostępność Internetu sprawiają, że współcześnie najczęstszym źródłem poszukania jakichkolwiek informacji i wiedzy staje się Internet i różnego rodzaju zasoby cyfrowe . Ten trend ma coraz większe znaczenie w procesie UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. W EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ OSÓB DOROSŁYCH nowoczesne form i metod szkoleniowych są szczególnie istotne.

Za nami pierwszy edukacyjny wyjazd zagraniczny dla kadry i edukatorów naszej Fundacji i trzech ośrodków LOWE: Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach, Gminy Wielka Wieś i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, do Bilbao (Hiszpania), gdzie Media Creativa 2020 przygotowała i przeprowadziła dla naszej 12-osobowej grupy szkolenie INNOWACYJNYCH METOD I TECHNIKI W EDUKACJI DOROSŁYCH.

Podczas dwóch dni kursu poznawaliśmy takie metody uczenia się dorosłych jak: Escape Room, Storytelling, Visual Thinking, Flipped up, Lego Serious Play.

Wyjazd i kurs został zrealizowany w ramach projektu pn. Akademia Edukatora Osób Dorosłych – LOWE Academy, finansowanego ze środków Program Erasmus+ – Akcja Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Edukacja Dorosłych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Powiat Gorlicki, Miastem Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś.