AKADEMIA EDUKATORA OSÓB DOROSŁYCH LOWE to projekt mający na celu:
1) wzmocnienie kompetencji nauczyciela-edukatora osób dorosłych w Lokalnych Ośrodkach Wiedzy i Edukacji na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych, podstawowych, osobistych, obywatelskich w edukacji osób dorosłych
2) wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie pozaformalnej i nieformalnej edukacji 
3) stosowanie metod i narzędzi edukacyjnych w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe.

Jedną z trzech mobilności w ramach AKADEMII EDUKATORA OSÓB  DOROSŁYCH LOWE był udział kadry Fundacji MIS w kursie językowym w dniach 6 do 17 czerwca 2022 r. w szkole języka angielskiego Maltalingua w St. Julian, Malta.

Udział w kursie językowym miał za zadanie wzmocnienie kompetencji językowych kadry Fundacji MIS potrzebnych w realizacji projektów międzynarodowych. 

Wyjazd i kurs został zrealizowany w ramach projektu pn. Akademia Edukatora Osób Dorosłych – LOWE Academy, finansowanego ze środków Program Erasmus+ – Akcja Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – Edukacja Dorosłych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Powiat Gorlicki, Miastem Rawa Mazowiecka, Gmina Wielka Wieś.