Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI

Centrum świadczące usługi wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych rodzinnych osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa Metropolia Krakowska zostanie utworzone w ramach nowego projektu Fundacji.

W ramach działań Ośrodka Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW GRZEGÓRZKI OWON KRAKÓW GRZEGÓRZKI zaplanowano realizację kompleksowej oferty wsparcia edukacyjnego, doradczego i informacyjnego dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Oferta rozproszona czyli realizowana dostępna z wykorzystaniem potencjały lokalnego na poziomie każdej z gmin należących do ZIT dostęp do usługi odciążeniowej dla opiekunów i nieformalnych oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego.

Projekt przyczyni się do:

  • Wzmocnienia infrastruktury pomocowej na obszarze MOF dla starszego pokolenia oraz ich rodzin.
  • Rozszerzenia oferty wsparcia w zakresie usług społ. świadczonych przez instytucje publiczne o nowe formy wsparcia realizowane przez NGO.
  • Zapewnienia os. niesamodzielnym poczucia bezpieczeństwa fizycznego np. opieka, pomoc w czynnościach dnia codziennego, usługi podtrzymujące zdrowie, ochrona przed przemocą i nadużyciami, socjalnego świadczenia zapewniające należyty poziom konsumpcji i społecznego zapewnienie społ. uczestnictwa poprzez wsparcie dla ich opiekunów nieformalnych.
  • Utrzymania jak najdłużej aktywności i autonomii os. starszych i pozostawania w ich dotychczasowym środowisku zamieszkania

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2020-11-02T08:43:08+00:00Lipiec 1, 2020|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast