Ostatnia wystawa pokonkursowa „Kraków w obiektywie Seniora”

Do końca kwietnia 2022 w holu Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych3-4 można oglądać wystawę pokonkursową pn. „Kraków w obiektywie Seniora”

Tematem Konkursu była prezentacja walorów krakowskiej aglomeracji miejskiej z jej mieszkańcami i infrastrukturą, a co za tym idzie – promowanie Krakowa wśród osób starszych.

Uczestnikami Konkursu był wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia, trudniące się fotografowaniem amatorsko lub zawodowo, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Na konkurs ten nadesłano 145 prac w kategoriach;

  • infrastruktura i architektura,
  • wydarzenia,
  • ludzie.

Jury konkursu wyróżniło i nagrodziło 20 prac, które zaprezentowane zostały na dwóch wystawach: w siedzibie Fundacji przy al. I. Daszyńskiego 16 i w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych w Nowej Hucie. Obie wystawy obejrzało łącznie 159 osób.

Nagrodzone prace można zobaczyć TUTAJ

Konkurs – zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Miasta Kraków