Loading...
Polityka Senioralna2019-10-29T13:23:11+00:00

Wrzesień jest światowym miesiącem choroby Alzheimera. Na całym świecie odbywają się wydarzenia związane z potrzebami osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów. Fundacja MIS już po raz drugi włącza się w wydarzenia organizowane w Polsce przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenie Alzheimer Polska. W 2019 roku hasłem przewodnim Miesiąca było “Porozmawiajmy o demencji”. W dniu 30 września 2019 r zorganizowaliśmy wraz z Miastem Tarnów wydarzenie lokalne, którego istotnym elementem była prezentacja dobrych praktyk tarnowskiego systemu wsparcia osób chorych na demencje i ich opiekunów oraz dyskusja panelowa z udziałem władz Tarnowa, przedstawicieli organizacji społecznych, lekarzy i przedstawicieli opiekunów osób chorych na Alzheimera. Dyskusja była okazją do pogłębienia wiedzy m.in. o problemach, z jakimi na co dzień zmagają się opiekunowie osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz możliwościach ich wspierania. Debata była okazją do wymiany doświadczeń w organizowaniu wsparcia i opieki wytchnieniowej dla chorujących na demencję, a w szczególności na chorobę Alzheimera, a także ich rodzin i opiekunów. Podczas debaty poruszane też były wątki dotyczące roli samorządu lokalnego i wspólnot lokalnych w organizowaniu systemu wsparcia na rzecz osób chorych, ich rodzin oraz opiekunów.

Wydarzenie lokalne związane ze Światowym Miesiącem Chorych na Alzheimera odbyło się w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” w Tarnowie.

Dziękujemy Władzom Miasta Tarnowa za współorganizację wydarzenia lokalnego oraz wszystkim uczestnikom, panelistom i gospodarzom miejsca, gdzie mogliśmy porozmawiać o tak ważnych i coraz bardziej powszechnych problemach wynikających z demencji.

Załączony film jest pełnym zapisem przebiegu Konferencji, udostępnionym dzięki uprzejmości Miasta Tarnów.

Wielkość czcionki
Zmień kontrast