Projekt dla młodzieży w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

W ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce  rozpoczynamy projekt pt. „Młodzieżowe Laboratorium Demokracji”.

Projekt ma na celu rozwijanie świadomego udziału młodych ludzi w wieku 13-19 lat w życiu społecznym poprzez podejmowanie działań (projektów) na rzecz społeczności (w zakresie demokracji, praworządności, praw człowieka, zmian klimatycznych).

Projekt składa się z trzech komponentów: edukacji, przygotowania projektów społecznych, realizacji projektu.

Etap 1 – Edukacja to cykl szkoleń dla młodzieży i edukatorów z zakresu praw człowieka, imigrantów rozpoznawanie i unikanie przemocy, reagowanie na sytuacje kryzysowe, zmian klimatu i ich konsekwencje dla przyszłości, podstawowych zasady konstytucjonalizmu na przykładzie Polski i USA, współpraca z mediami i władzami publicznymi, szkoła argumentacja i pozyskiwanie sojuszników dla sprawy, finansowanie społecznościowe

Etap 2 – Przygotowanie projektów społecznych przez zespołu młodzieżowe dotyczące praw człowieka, imigrantów, rozpoznawanie i unikanie przemocy,  zmian klimatycznych i ich konsekwencji dla przyszłości, demokracji.

Projekty młodzieżowe zostaną przekazane do oceny przez jury składające się z przedstawicieli samorządu, oświaty, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów.  Najlepsze projekty otrzymają niewielką dotację (nagrodę) na realizację projektu w swojej społeczności.

Etap 3 – Realizacja projektów przy wsparciu mentorów połączone z warsztatem dla młodzieży pt. „ Crowdfunding – jak skutecznie „sprzedać” pomysł na projekt społeczności?”

Na zakończenie projektu odbędzie się Gala i przyznanie honorowego tytułu „Juniora Demokracji”

Projekt będzie realizowany przy współpracy sieci szkół prowadzących Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji utworzone w ramach konkursu grantowego prowadzonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa

Projekt „Młodzieżowe Laboratorium Demokracji” jest realizowany od kwietnia 2022 do sierpnia 2023 r.