Masz od 13 do 19 lat? Masz grupę znajomych przyjaciół i pomysł na projekt/inicjatywę w Twojej okolicy?

To mamy coś dla Ciebie!

Projekt „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji” i Konkurs \”Junior Demokracji\”

Celem głównym projektu jest rozwój dialogu społecznego, obywatelskiego i międzypokoleniowego, aktywizacja obywatelska i społeczna młodzieży oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego wspólnot lokalnych, tj. w gminie, sołectwie, dzielnicy, osiedlu, sąsiedztwie, szkole itp., w tym również z wykorzystaniem wypracowanych w ramach Projektu innowacyjnych metod, narzędzi i rozwiązań partycypacyjnych.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat i ich opiekunów, nauczycieli, instruktorów, liderów, władz lokalnych i wszystkich środowisk społeczno-kulturalno-gospodarczych, szczególnie z obszarów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast oddalonych od centrów koncentracji życia i aktywności społecznej i obywatelskiej w Polsce.

W ramach projektu zaplanowano:

  • seminaria informacyjne dla młodzieży i edukatorów
  • cykl szkoleń dla młodzieży i edukatorów dotyczące tematów interesujących i nurtujących młodzież m.in.: prawa człowieka, w tym imigranci, rozpoznawania i unikania przemocy, również w sieci, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, zmiany klimatyczne i ich konsekwencje na przyszłość mojego otoczenia, podstawowe zasady konstytucjonalizmu na przykładzie Polski i USA, współpraca z mediami i władzami publicznymi, szkoła argumentacji i pozyskiwania sojuszników dla sprawy, tworzenie i realizacja projektów społecznych, crowdfunding
  • Konkurs „Junior Demokracji” polegający na przygotowaniu przez młodzież inicjatywy społecznej, która rozwiązuje zidentyfikowany problem określonej grupy osób. Zespoły, które przygotują najlepsze pomysły (najbardziej innowacyjne i adekwatne) zostaną nagrodzone. Prezentacje projektów inicjatyw społecznych i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Krakowie w dniu 29 września 2023 r

Więcej informacji o idei projektu, konkursie pod adresem https://junior.fundacjamis.org.pl/

Zapraszamy także do kontaktu poprzez adres mailowy: junior@fundacjamis.org.pl  


Projekt jest współfinansowany przez Ambasadę USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.