PRZYSTANEK GRZEGÓRZKI2019-07-13T23:39:42+00:00

„Przystanek Grzegórzki” to autorski projekt Fundacji MIS, realizowany wyłącznie ze środków własnych jako zasadnicza działalność o charakterze statutowym. Projekt ten ma charakter partycypacyjny, integracyjny, edukacyjny, inkluzyjny, wzmacniający poczucie tożsamości lokalnej. Jego realizacja odbywa się na terenie Dzielnicy Krakowa – Grzegórzki, gdzie mieści się siedziba Fundacji MIS. Jego oddziaływanie dotyczy całej Dzielnicy II Krakowa – Grzegórzki.

Cel

 • integracja mieszkańców wokół wspólnych i ważnych dla lokalnej społeczności przedsięwzięć
 • edukacja osób dorosłych w zakresie tematów ważnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców Dzielnicy
 • przygotowanie banku pomysłów na projekty/przedsięwzięcia ważne i prorozwojowe dla Dzielnicy II

Uczestnicy

 • Mieszkańcy Dzielnicy II Krakowa
 • Zainteresowani rozwojem Dzielnicy II – Grzegórzki 

Metoda

Warsztaty projektowe, Debaty/dyskusje, Spotkania informacyjne, Spotkania edukacyjne, Spotkania integracyjne, Salonik prasowy, Biblioteczka wymienna mieszkańców

Źródłem realizacji projektu są konotacje środowiskowe siedziby Fundacji MIS. Fundacja zlokalizowana jest w centralnej części Dzielnicy II – Grzegórzki, przy lokalnym parku, mini plantach na Grzegórzkach, czyli przy al. Ignacego Daszyńskiego 16. Ulica ta łączy Stare Miasto i Kazimierz i coraz częściej jest odwiedzana przez turystów ze względu na zlokalizowany nieopodal cmentarz żydowski. Zainteresowanie dzielnicą nie dotyczy tylko turystów. Od kilku lat dzielnica przeżywa bardzo intensywny rozwój nowego budownictwa i związanego z tym osiedlania się „nowych” mieszkańców. Statystycznie rzecz ujmując, pomimo tych inwestycyjnych zabiegów, Dzielnica II należy do tych, które – póki co jako nieliczne – uchroniły się dotąd przed negatywnymi skutkami gentryfikacji. Jednakże procesy te coraz silniej wpływają na wygląd, charakter dzielnicy i jakość żyjących tu mieszkańców. Fundacja zlokalizowana jest w pomieszczeniach, które od lat 50. XX w. znane były w Krakowie jako Księgarnia Oświatowa, która była swego rodzaju miejscem kultury dla mieszkańców, ale odwiedzana była też przez mieszkańców innych części Krakowa. W świadomości mieszkańców Dzielnicy II to miejsce zawsze kojarzone jest z otwartością, przyjazną i kulturotwórczą atmosferą. Zmiany na rynku księgarskim spowodowały zamknięcie tej księgarni, a o przejęcie tego miejsca na potrzeby utrzymania i rozwoju integracji mieszkańców postarała się Fundacja. Naturalną konsekwencją tego wszystkiego stało się realizowanie projektu „Przystanek Grzegórzki”. Tytuł ma swoje ideowe i lokalne znaczenie. W ramach projektu stworzone zostało miejsce na wzór klubo-kawiarni. Mieszkańcy mogą tu przyjść, dokonać codziennej prasówki, poczytać książki oraz wymienić się książkami (prowadzimy biblioteczkę wymienną mieszkańców) będąc jednocześnie poczęstowanym przysłowiową filiżanką kawy. Idea tego miejsca to przystanek – odpoczynek w zagonionym świecie, chwila refleksji nad dzielnicą, jej problemami, sprawami mieszkańców i konkretnych osób, bardzo często starszych, samotnych, schorowanych, niesamodzielnych. Przystanek też dlatego, że w bezpośrednim sąsiedztwie naszego lokalu powstaje zupełnie nowa linia kolei aglomeracyjnej i w odległości ok.200 metrów od siedziby Fundacji powstaje ważny dla Krakowa punkt przesiadkowy. To rodzi nowe zjawiska społeczno-gospodarcze dla Dzielnicy oraz obawy jej mieszkańców. Jednocześnie nieopodal siedziby Fundacji i w obszarze administracyjnym Dzielnicy znajduje się niezwykle ważny nie tylko dla Krakowa, ale całej Małopolski tzw. Obszar Wesoła, czyli kompleks w wielu przypadkach zabytkowych zabudowań Szpitala Uniwersyteckiego UJ Collegium Medicum. Od 2019 roku rozpoczyna się proces przeprowadzki większości klinik Szpitala w inne nowoczesne miejsca. Natomiast ten obszar i te zabudowania zostały wykupione przez Gminę Miejską Kraków i będą przygotowywane pod potrzeby Miasta. Budowa kolei aglomeracyjnej i ważnego punktu przesiadkowego na Grzegórzkach oraz rewitalizacja kompleksu Wesoła wyznaczają teraz przyszłość Dzielnicy II i są naturalnym powodem do obaw i dyskusji o tym, jak te inwestycje wpłyną na jakość życia mieszkańców. Stały się też naturalnym powodem do wypełnienia treścią projektu Fundacji. W ramach tego projektu od 2017 roku Fundacja zaproponowała mieszkańcom współprace przy realizacji wspólnego projektu „Przystanek Grzegórzki”. Dotyczy on stworzenia miejsca i odpowiednich warunków do debaty nad rozwojem Dzielnicy i partycypacji Mieszkańców w tym rozwoju, skoncentrowanym głównie na podnoszeniu jakości życia mieszkańców przy zachowaniu unikatowego charakteru Dzielnicy (tereny zielone, historia, znani mieszkańcy, zabytki itp.). Realizacja tego projektu odbywa się poprzez współpracę z Radą Dzielnicy II, Wspólnotami Mieszkaniowymi, NGO działającymi na terenie Dzielnicy, aktywistami lokalnymi oraz wszystkimi tymi mieszkańcami, którzy potrzebują wsparcia, wysłuchania, wspomożenia w rozwiązaniu ich trudności, pokierowaniu ich w rozwiązaniu ich problemów oraz wszystkimi, którym zależy na rozwoju Dzielnicy. Współpraca ta koncentruje się na praktycznych efektach, czyli konkretnych rozwiązaniach zaproponowanych przez mieszkańców służących poprawie jakości życia. Fundamentem takiego efektu jest informacja, formą jego realizacji jest zatem debata, partycypacja i propozycje rozwiązań. Fundacja przy tym pełni rolę „dostarczyciela” inspiracji, motywacji, lokalu, warunków oraz odpowiednich zasobów środowiskowych, instytucjonalnych, organizacyjnych – pełni wobec tego rolę swego rodzaju medium pomiędzy mieszkańcami a „resztą świata instytucjonalnego”, facylitatora procesów społecznych, moderatora dyskusji/debaty i tutora w procesach poszukiwania rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Projekt realizowany jest poprzez spotkania mieszkańców, debaty z przedstawicielami instytucji, środowisk, organizacji itp. mających wpływ na jakość życia mieszkańców, warsztaty projektowe „Zakochaj się w Grzegórzkach”.

W czerwca 2019 odbyły się m.in. następujące wydarzenia aktywizujące i integrujące wokół ważnych spraw dla mieszkańców Grzegórzek:

 • Spotkania dotyczące zablokowania w zmianach mpzp dla Obszaru Grzegórzki i wybudowaniu kolejnej plomby zasłaniającej światło mieszkańcom kilku bloków
 • Spotkania przed wyborcze kandydatów na radnych do Rady Dzielnicy
 • Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Rozwoju UMK i debata nad koncepcjami zagospodarowania przestrzeni powstałych pod budowaną estakadą Kolei Aglomeracyjnej i stacji przesiadkowej Grzegórzki
 • Cykl spotkań z Dzielnicowym Policji
 • Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez UMK odnośnie tworzenia koncepcji zagospodarowania kompleksu „Wesoła” (po SU Collegium Medicum UJ)
 • Spotkania świąteczne
 • Warsztaty projektowe „Zakochaj się w Grzegórzkach”.

Rezultaty:

Podczas prac warsztatowych z cyklu „Zakochaj się w Grzegórzkach” prowadzonych w okresie luty – maj 2019 r. zostało zgłoszonych 17 propozycji projektów ważnych z punktu widzenia integracji i rozwoju Dzielnicy. W drodze partycypacyjnego consensusu dwa spośród tych projektów zostały przez mieszkańców (przy udziale tutoringowym ekspertów Fundacji MIS) przygotowane i złożone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Kraków edycja 2019/2020.

Są to projekty:

 • „Mini Siłownia przy al. Daszyńskiego”. Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu o urządzenia do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu.
 • „Zamień foliówkę na wielorazówkę!”. Akcja proekologiczna zachęcająca do ograniczenia używania foliówek na rzecz wielorazowych woreczków/toreb wykonanych samodzielnie podczas eco- warsztatów.

Zgodnie z procedurą oceny wniosków na dzień dzisiejszy zostały ocenione pozytywnie z punktu widzenia formalnego i teraz podlegają ocenie merytorycznej, której pozytywne efekt umożliwia rozpoczęcie głosowania mieszkańców.

Osoba do kontaktu:

Julia Wilczyńska, Radna Dzielnicy II Krakowa,  email: julia.m.wilczynska(at)gmail.com

Ewa Jasińska, ewamjasinska(at)gmail.com

 

Wielkość czcionki
Zmień kontrast