Trwa rekrutacja osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30+ do projektu “Nowa Praca – Nowe Możliwości”

Do wyczerpania miejsc trwa rekrutacja do projektu „Nowa Praca – Nowe Możliwości” skierowany do  osób 30+ pozostających bez pracy i mieszkających w gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz Miasta Nowy Sącz.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby  pozostające bez pracy  (bezrobotna i bierna zawodowo) w wieku 30 lat i więcej z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz Miasta Nowy Sącz, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • Kobiety lub
 • Osoby powyżej 50 roku życia lub
 • Osoby długotrwale bezrobotna lub
 • Osoby z niepełnosprawnościami lub
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. z wykształceniem co najwyżej średnim) lub
 • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza.

W ramach projektu oferujemy:

 • Szkolenie zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
 • Staż lub praktykę zawodową przygotowujące do podjęcia zatrudnienia
 • Dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy  (wsparcie towarzyszące przy stażu lub praktyce zawodowej);
 • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe i wsparcie motywacyjno-adaptacyjne  w poszukiwaniu pracy
 • Wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (możliwe tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia)

Adresy punktów rekrutacyjnych i formularze rekrutacyjne na stronie projektu http://nowapraca.fundacjamis.org.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2019-05-08T14:50:13+00:00Marzec 29, 2019|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast