ROZEZNANIE RYNKU z dn. 07.11.2018 r.

 

ROZEZNANIE RYNKU z dn. 07.11.2018 r.

 

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w Krakowie, al. Ignacego Daszyńskiego 16 zaprasza do składania ofert, w ramach procedury rozeznania rynku na zakup biletów lotniczych na trasie Kraków-Bruksela dla uczestników Konferencji promującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego w Brukseli w dniach 27-29.11.2018 r. w ramach projektu pn. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” jest realizowany  (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski, w partnerstwie 3 instytucji: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie (lider projektu), Tarnowski Klaster Przemysłowy Spółka Akcyjna, (Partner), Gmina Brzesko (Partner).

 

Podstawowe założenia dot. rozeznania:

  1. KOD CPV 60400000-2 – Usługi transportu lotniczego
  2. Cel wyjazdu: Konferencja promująca potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego na arenie międzynarodowej „Małopolska – tu warto inwestować”
  3. Termin wylotu: 27.11.2018, godz. 8:00-14:00
  4. Termin powrotu: 29.11.2018, godz. 18.00-24.00
  5. Liczba podróżujących: 25 osób
  6. Miejsce wylotu: Kraków Balice
  7. Miejsce przylotu: Bruksela Zawentem

 

Odpowiedź na powyższe rozeznanie należy nadsyłać do dnia 10 listopada 2018 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@fundacjamis.org.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Marcin Papuga

12 200 29 26

email: biuro@fundacjamis.org.pl

 

Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie rozeznania rynkowego (wartość nie mniejsza niż 20 000,00 zł i nie większa niż 50 000,00zł netto), zgodnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020

2019-04-10T21:09:00+00:00Listopad 7, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast