Spotkanie dla przedsiębiorców z subregionu tarnowskiego

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz Gmina Brzesko zapraszają na spotkanie dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej

 

Termin i godzina seminarium: 30 stycznia 2018 r. w godzinach 16.00-18.00
Miejsce seminarium: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Program spotkania:

  1. Możliwości promowania działalności i oferty gospodarczej przedsiębiorstw oraz inwestorów na bezpłatnym wielojęzycznym portalu gospodarczym.
  2. Prezentacja potencjału wybranych rynków zagranicznych (kraje Beneluxu, Hiszpania, Niemcy, Ukraina)
  3. Wsparcie konsultacyjno-informacyjne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Subregionu Tarnowskiego w procesie wejścia na rynek krajowy i zagraniczny;
  4. Udział w konferencji promującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego w Brukseli (Wiosna 2018) z udziałem przedstawicieli JST, partnerów gospodarczych (izb, zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw sektora MŚP.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać do dnia 29.01.2018 r. na adres mailowy:
biuro@fundacjamis.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

2018-01-25T22:02:44+00:00Styczeń 22, 2018|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast