Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020 – 2030

Rozpoczynamy kolejny etap procesu opracowania aktualizacji  ”Strategii Zrównoważonego Rozwoju  Powiatu Tarnowskiego na lata 2020 – 2030”

Po ubiegłorocznej ocenie stanu realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu tarnowskiego na lata 2011-2020 oraz szczegółowej diagnozie stanu powiatu tarnowskiego w okresie wakacyjnym odbędzie się cykl warsztatów, które będą podstawa do budowania założeń strategicznych Powiatu, wypracowanie wstępnej wersji projektu strategii i zarazem element partycypacji społecznej.

Do udziału w warsztatach zaproszono radnych powiatowych, powiatowych jednostek organizacyjnych, włodarzy samorządów terytorialnych z terenu, służb, inspekcji, instytucji publicznych i organizacji gospodarczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i organizacji okołobiznesowych.

Zakończenie prac na dokumentem zaplanowano na listopad 2019 r.

2019-07-13T20:57:20+00:00Lipiec 3, 2019|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast