Wielkanocna Zbiórka Żywności z udziałem Seniorów z CAS Zabłocie Grzegórzki

Kolejny raz Fundacja wraz z seniorami należącymi do Centrum Aktywności Seniorów Zabłocie Grzegórzki włączyła się do zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności w Krakowie.

Wielkanocna Zbiórka Żywności  w tym roku odbywała się w 119 sklepach zlokalizowanych na terenie 26 małopolskich miejscowości. Członkowie CAS wraz uczniami z krakowskich szkół zbierali żywność z długim terminem przydatności do spożycia w sklepie Biedronka przy ul. Ofiar Dąbia 12 w Krakowie.

Zebrana żywność trafi jeszcze przed świętami m.in. do rodzin wielodzietnych, do osób chorych, do samotnie wychowujących dzieci, do osób bezdomnych, do osób żyjących w ubóstwie.

Bardzo dziękujemy i kłaniamy się nisko członkom CAS za ich czas i włączenie się w zbiórkę żywności.