Zapraszamy do udziału w projekcie Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości 2.0

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa (FMIS) we współpracy merytorycznej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI) zapraszają studentów na serię warsztatów tematycznych oraz sesji wdrożeniowych, które pomogą profesjonalnie przygotowywać się do opracowania projektu wdrożeniowego, które mogą być impulsem do rozpoczęcia działalności start’up.

W ramach projektu zaplanowano odbędą się następujące działania:

  • Warsztaty tematyczne pozwalające przygotować studentów do próby komercjalizacji pomysłów wdrożeniowych opracowanych podczas realizacji projektu pt.:
  1. “Marketing biznesowy” – warsztat dotyczący zagadnień analizy rynkowej i tworzenia produktu odpowiadającego zidentyfikowanym potrzebom mieszkańców, biznesu, turystów i gości w Krakowie
  2. “Aspekty prawne w zakładaniu startupów” – warsztat dotyczący obowiązującego prawa, możliwości komercjalizacji pomysłów opracowanych przez studentów
  3. “Prezentacja pomysłów: autoprezentacja, wizerunek” – warsztat dotyczący przygotowania interesującej prezentacji pomysłu biznesowego nakierowanego na pozyskanie inwestora strategicznego
  4. „Pozyskiwanie źródeł finansowania na finansowania wdrożenie aplikacji, startup’ów” – warsztat dotyczący analizy dostępnych możliwości komercjalizacji opracowanych pomysłów wdrożeniowych
  • Doradztwo biznesowe dla zespołów uczestniczących w projekcie – doradztwo konkretyzujące i indywidualizujące informacje uzyskane podczas warsztatów tematycznych, przygotowujące studentów do komercjalizacji pomysłów wdrożeniowych
  • Hackathon FKP2017 –  sesja projektowania aplikacji wdrożeniowych przez studentów uczelni krakowskich
  • Seminarium podsumowujące z giełdą pomysłów wdrożeniowych

Zaplanowane działania mają praktyczny charakter aby pozwoliły na osiąganie konkretnych i wymiernych efektów o charakterze innowacyjnym służących inteligentnemu rozwojowi Krakowa, a także przyczynią się do poprawy jakości życia w Krakowie zgodnie z hasłem Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 r. „Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

Szczegóły wydarzeń w kalendarium oraz bezpośrednio u członków zespołu projektowego:
Marcin Papuga: marcin.papuga@fundacjamis.org.pl
Jacek Kwiatkowski: jacek.kwiatkowski@fundacjamis.org.pl
Katarzyna Kowalska – Jarnot: kkowalska@wsei.edu.pl

Projekt „Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości 2.0” wspófinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków i środków własnych FMIS i jest kontynuacją projektu realizowanego w 2016 r. przez Fundację MIS ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

www.krakow.pl
www.fundacjamis.org.pl
www.wsei.edu.pl

2017-11-28T22:20:21+00:00Październik 16, 2017|
Wielkość czcionki
Zmień kontrast