Zapytanie ofertowe na realizację usługi odciążeniowej

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi odciążeniowej/wytchnieniowej dla 165 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW – GRZEGÓRZKI”.

Usługą odciążeniową/ wytchnieniową będą objęci uczestnicy projektu, którzy pełnią funkcję nieformalnego (faktycznego) opiekuna osoby niesamodzielnej, zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz następujących Gmin Powiatu Krakowskiego: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki, oraz Gmin: Biskupice, Niepołomice i Wieliczkę.

Opiekun nieformalny (faktyczny) to osoba opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną; najczęściej członek rodziny, sąsiad/sąsiadka, partner/partnerka, osoba bliska, inna osoba mogąca potwierdzić sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną w dłuższym okresie. Pojęcie opiekuna faktycznego i opiekuna nieformalnego należy traktować tożsamo. Osoby, które pobierają zasiłki z tytułu opieki nad osobami zależnymi spełniają definicje opiekuna faktycznego. Wsparcie przyznane osobie niesamodzielnej w formie dodatku lub zasiłku pielęgnacyjnego, nie stanowi wynagrodzenia dla opiekuna.

Termin realizacji zamówienia od 01.2022 do 06.2023

Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2021 r. do godz. 23.59

Dopuszczalna forma składania ofert:
1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, w godzinach 8.00 – 16.00
lub
2) przesyłką pocztową skierowaną na adres: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków z dopiskiem na kopercie: „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2 w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW – GRZEGÓRZKI”
3) elektronicznie w formie skanów na adres mailowy: biuro@fundacjamis.org.pl w temacie wpisując „Oferta na Zapytanie ofertowe nr 2 w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych KRAKÓW – GRZEGÓRZKI”

Treść zapytania została opublikowana w Bazie konkurencyjności, LINK DO OGŁOSZENIA

Strona projektu: https://opiekunowienieformalni.pl/

Usługa wytchnieniowa jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020