Znamy zwycięzców Konkursu „Junior Demokracji”

W sobotę 30 września 2023 r. w Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii odbyła się Gala Konkursu Junior Demokracji, zorganizowana w ramach projektu „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji” na projekt inicjatywy społecznej dla młodzieży w wieku 13-19 lat.

Jury Konkursu postanowiło przyznać cztery WYRÓŻNIENIA dla:

  • Zespołu projektowego ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach (Gmina Zielonki) za projekt inicjatywy społecznej pn. „Bezpieczeństwo w drodze …”
  • Zespołu projektowego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowicach (Gmina Biecz) za projekt inicjatywy społecznej „Idziemy na boisko!”
  • Zespołu projektowego z Zespół SZKÓŁ w Szczurowej (Szkoła branżowa I stopnia) za projekt inicjatywy społecznej „Zagraj z nami! Zostań odkrywcą !”
  • Zespołu projektowego z Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach za projekt inicjatywy społecznej „Szczyt formy, waleczne serce – przeciwdziałanie uzależnieniom”

Przyznane NAGRODY za miejsca od I do V:

  • V miejsce dla zespołu projektowego z XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie w Krakowie za projekt inicjatywy społecznej „Korupcja – Młodzi na tropie uczciwości w Polsce”
  • IV miejsce dla zespołu projektowego z Zespołu Szkół w Szczurowej za projekt inicjatywy społecznej „Pokolenie ma moc”
  • III miejsce dla zespołu projektowego z Zespół Szkolno – Przedszkolny w Libuszy, Gmina Biecz za projekt inicjatywy społecznej „Młoda Demokracja!”
  • II miejsce dla zespołu projektowego ze Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni za projekt inicjatywy społecznej „Otwarci na świat”

ZWYCIĘZCA KONKURSU JUNIOR DEMOKRACJI, edycja 2023:

I miejsce dla zespołu projektowego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie za projekt inicjatywy społecznej „demoGRAcja”

Uzasadnienie Jury dla projektu zwycięskiego:

Za bardzo trafny wybór środka przekazu, trafiający do młodych ludzi z bardzo istotnym przekazem czym jest, i na czym polega demokracja. Za zastosowanie innowacyjnej metody uczenia o demokracji i odrzucenie schematycznego i nudnego przekazu takich treści. Za wybór bardzo interesującej formy przekazu – komiksu – mówienia o demokracji. Za grę słowną w tytule projektu: demokracja i gra. Za uświadomienie najważniejszej zasady demokracji, czyli możliwości głosowania i decydowania o własnym kraju poprzez bardzo świadome uczestnictwo w wyborach.

GRATULUJEMY wszystkim zespołom, ich opiekunom i szkołom za udział w konkursie i przygotowanie bardzo ciekawych i mądrych projektów na rozwiązanie jakiegoś zidentyfikowanego problemu określonej grupy społecznej/środowiska/społeczności.

Konkurs Junior Demokracji zorganizowany w ramach projektu pt. „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji” przy dofinansowaniu ze środków Ambasady USA w Polsce w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.