Zaproszenie do udziału w badaniu dla nieformalnych opiekunów osób z demencją lub chorobą Alzheimera

Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zapraszają osoby powyżej 45 roku życia, które w ostatnim czasie rozpoczęły opiekę nad osobą z demencją lub chorobą Alzheimera lub zwiększyły jej intensywność do udziału w badaniu pt. „Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki” (akronim SIWSON)

Projekt powstał z chęci uzupełnienia aktualnego stanu wiedzy na temat stresu i wykluczenia z relacji społecznych nieformalnych opiekunów osób z demencją lub chorobą Alzheimera, a także podkreślenia potrzeby podjęcia określonych działań w tym zakresie. Korzystając z innowacyjnych metod łączących perspektywę medyczną i społeczną, projekt ma na celu ocenienie wpływu początkowej fazy sprawowania opieki nad osobą z demencją na wystąpienie stresu i wykluczenia społecznego u opiekunów rodzinnych

Udział w badaniu polegać będzie na trzykrotnym wypełnieniu ankiety (co około 3-4 miesiące) oraz udziale w dwóch rozmowach z osobami z naszego zespołu (w odstępie około 6-9 miesięcy). 

W ramach projektu badani trzykrotnie skorzystają także z bezpłatnych badań krwi (m.in. rozszerzony panel obejmujący markery stanu zapalnego), których wyniki otrzymają na własny użytek. Dodatkowo za udział w projekcie przewidziano drobną rekompensatę pieniężną. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu proszone są o zgłaszanie się poprzez link do kwestionariusza rekrutacyjnego znajdującego się pod adresem: https://cutt.ly/SIWSON_UJ 

Dodatkowe informacje o badaniu mogą Państwo znaleźć na stronie: https://ceapp.uj.edu.pl/stres-i-wykluczenie oraz na ulotce, której wersję elektroniczną przesyłam w załączniku. 

Mogą się Państwo również skontaktować z kierowniczką projektu: 

ULOTKA PROJEKTU

Skip to content