Portugalskie oblicza edukacji dorosłych cz.1.

W dniach 13-20 czerwca 2024 r. przedstawiciele Fundacji MIS uczestniczyli w wizycie studyjnej polegającej na obserwacji pracy (Job Shadowing) w Regionie Zachodnim Lizbony w Portugali w ramach projektu Fundacji „Akademia Edukatora LOWE”, finansowanego z Programu ERASMUS+. Wizyta została zorganizowana przez wieloletniego partnera Fundacji, tj. firmę CAIXA DE MITOS. Celem wizyty było poznanie różnorodnych przykładów związanych z edukacją osób dorosłych w Portugali, jak również pozyskanie inspiracji, które mają przyczynić się do rozwoju realizowanego w Polsce Modelu funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).
Podczas wizyty przejechaliśmy ponad 1000 km, by doświadczyć prawdziwego, codziennego życia Portugalczyków oraz poznać ich problemy i prowadzone przez różne instytucje i organizacje działania na rzecz ich rozwiązania. To była
niezwykle intensywna, pasjonująca i inspirująca podróż, która pozwoliła upewnić się w tym, co robimy, podzielić się naszym doświadczeniem, zainspirować nowymi pomysłami, a dodatkowo – poznać bliżej Portugalię i lepiej ją zrozumieć oraz poznać kulturowo-historyczno-ekonomiczny kontekst wszystkich poznawanych przykładów pracy na rzecz mieszkańców wsi i miast Zachodniej Portugalii.