Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Stanowimy katalizator współpracy pomiędzy sferą praktyki i nauki, realizując przy tym swego rodzaju „laboratorium przyszłości” w Polsce.

Aktualności

Aktualności

SENIORALIA

W tym roku już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Manko – „Głos Seniora” organizuje X Międzynarodowe Senioralia, które odbędą się 1 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób 60+.

Aktualności

Dzień Niepodległości Ukrainy!

W Dzień Niepodległości Ukrainy wszystkim naszym przyjaciołom, znajomym i wszystkim mieszkańcom Ukrainy składamy wyrazy nieustającej solidarności, wsparcia w dążeniu do zwycięstwa i upragnionego pokoju У День Незалежності України ми висловлюємо

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Adektwatność

Na bieżąco poznajemy Państwa problemy i za pośrednictwem naszych współpracowników, precyzyjnie podchodzimy do ich zdiagnozowania oraz zastosowania najskuteczniejszych rozwiązań.

Eksperci

Fundacja MIS współpracuje z bardzo szerokim spektrum najwyższej klasy ekspertów-praktyków pracujących od lat na rzecz JST w Polsce. To dzięki naszym Fundatorom i Współpracownikom dopracowaliśmy się takiego standardu oferty szkoleniowej, jaki trudno będzie znaleźć na rynku.

Praktyka

Szkolenia nasze nie tylko omawiają ogólne podstawy prawne, zasady itp., ale koncentrują się na zagadnieniach praktycznych (rozwiązaniach, modelach, wzorach, przykładach) oraz na tych elementach przyszłości, które rozważane są przez organy stanowiące prawo w Polsce.

casm

Centrum Aktywności Seniorów

Proponujemy udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konkursach, wycieczki i spacery edukacyjne wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego na potrzeby młodzieży i dorosłych zabawę, naukę i wolontariat wśród rówieśników i młodzieży

LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) jest określeniem nowej roli, którą szkoły mogą pełnić w aktywizowaniu dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w szczególności na obszarach defaworyzowanych. Ośrodki LOWE pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Szkoła przyszłości
Modelowe przedsięwzięcie społeczno–edukacyjne
affordable-pricing
Przyjdź do nas !!

Warsztaty projektowe, Debaty/dyskusje, Spotkania informacyjne

PRZYSTANEK GRZEGÓRZKI

„Przystanek Grzegórzki” to autorski projekt Fundacji MIS, realizowany wyłącznie ze środków własnych, jako zasadnicza działalność o charakterze statutowym. Projekt ten ma charakter partycypacyjny, integracyjny, edukacyjny, inkluzyjny, wzmacniający poczucie tożsamości lokalnej. Jego realizacja odbywa się na terenie Dzielnicy Krakowa – Grzegórzki, gdzie mieści się siedziba Fundacji MIS. Jego oddziaływanie dotyczy całej Dzielnicy II Krakowa, tj. Grzegórzek.

Zapraszamy
Porozmawiajmy