Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Stanowimy katalizator współpracy pomiędzy sferą praktyki i nauki, realizując przy tym swego rodzaju „laboratorium przyszłości” w Polsce.

Aktualności

EUROPEJSKI PRZYSTANEK GRZEGÓRZKI

„Przystanek Grzegórzki” to autorski projekt Fundacji o charakterze partycypacyjnym, integracyjnym, edukacyjnym, inkluzyjnym, wzmacniający poczucie tożsamości

Dzień Otwarty LOWE

LOWE czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji to innowacyjna inicjatywa edukacyjna na rzecz promowania koncepcji

Wybory 2024

1 maja 2004 roku Polska oficjalnie stała się członkiem Unii Europejskiej. Zmieniło to nas i cały

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Adektwatność

Na bieżąco poznajemy Państwa problemy i za pośrednictwem naszych współpracowników, precyzyjnie podchodzimy do ich zdiagnozowania oraz zastosowania najskuteczniejszych rozwiązań.

Eksperci

Fundacja MIS współpracuje z bardzo szerokim spektrum najwyższej klasy ekspertów-praktyków pracujących od lat na rzecz JST w Polsce. To dzięki naszym Fundatorom i Współpracownikom dopracowaliśmy się takiego standardu oferty szkoleniowej, jaki trudno będzie znaleźć na rynku.

Praktyka

Szkolenia nasze nie tylko omawiają ogólne podstawy prawne, zasady itp., ale koncentrują się na zagadnieniach praktycznych (rozwiązaniach, modelach, wzorach, przykładach) oraz na tych elementach przyszłości, które rozważane są przez organy stanowiące prawo w Polsce.

Centrum Aktywności Seniorów

Proponujemy udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konkursach, wycieczki i spacery edukacyjne wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia życiowego na potrzeby młodzieży i dorosłych zabawę, naukę i wolontariat wśród rówieśników i młodzieży

LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) jest określeniem nowej roli, którą szkoły mogą pełnić w aktywizowaniu dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, w szczególności na obszarach defaworyzowanych. Ośrodki LOWE pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach.

Szkoła przyszłości
Modelowe przedsięwzięcie społeczno–edukacyjne
affordable-pricing
Przyjdź do nas !!

Warsztaty projektowe, Debaty/dyskusje, Spotkania informacyjne

PRZYSTANEK GRZEGÓRZKI

„Przystanek Grzegórzki” to autorski projekt Fundacji MIS, realizowany wyłącznie ze środków własnych, jako zasadnicza działalność o charakterze statutowym. Projekt ten ma charakter partycypacyjny, integracyjny, edukacyjny, inkluzyjny, wzmacniający poczucie tożsamości lokalnej. Jego realizacja odbywa się na terenie Dzielnicy Krakowa – Grzegórzki, gdzie mieści się siedziba Fundacji MIS. Jego oddziaływanie dotyczy całej Dzielnicy II Krakowa, tj. Grzegórzek.

Zapraszamy
Porozmawiajmy