O nas

Stanowimy katalizator współpracy pomiędzy sferą praktyki i nauki, realizując przy tym swego rodzaju „laboratorium przyszłości samorządowej” w Polsce.

Kim jesteśmy?

Małopolska Izba Samorządowa jest organizacją pozarządową, powstałą w kwietniu 2015 roku.

Celem Fundacji jest reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w Polsce, szerzenie samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, profesjonalizacji zarządzania w samorządzie terytorialnym, prowadzenia debaty o przyszłości samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej.

Nasi założyciele

Założycielami Fundacji są Profesorowie uczelni krakowskich – wybitni specjaliści z dziedziny ekonomii, prawa i zarządzania.

Grażyna Prawelska – Skrzypek

prof. dr. hab
Zarządzanie Kierownik Katedry Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ.

Mirosław Stec

prof. dr hab.
Nauki prawne
Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krzysztof Surówka

prof. dr hab.
Ekonomia i Finanse publiczne
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów oraz Dziekan Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zarząd fundacji

.

Jacek Kwiatkowski

W latach 2015 – 2023
Wiceprezes Zarządu Fundacji
Od 2024 Prezes Zarządu Fundacji

a2

Aldona Okraszewska

Dyrektor ds. Programowych
Członek Zarządu Fundacji

Marcin Papuga

Dyrektor Biura Fundacji
Członek Zarządu Fundacji

Nasze cele:

 • Wszechstronna działalność na rzecz prowadzenia i wspierania działalności administracji publicznej: rządowej i samorządowej.
 • Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wspieranie działalności organizacji pozarządowych.
 • Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, organizacji publicznych, pozarządowych i przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie i wspieranie działań służących rozwojowi dialogu społecznego i obywatelskiego, jako narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 • Wspieranie realizacji polityk publicznych na różnych poziomach i obszarach.
 • Wspieranie inicjatyw obywatelskich i samorządowych.
 • Wspieranie współpracy międzysektorowej.
 • Wspieranie rozwoju regionalnego.
 • Wspieranie rozwoju rynku pracy.
 • Wspieranie innowacyjności, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego.
 • Rozwój gospodarki w różnych jej branżach.
 • Upowszechnianie nowych technologii.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Obszary działalności merytorycznej:

 • Wszechstronna działalność na rzecz prowadzenia i wspierania działalności administracji publicznej: rządowej i samorządowej.
 • Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wspieranie działalności organizacji pozarządowych.
 • Działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, organizacji publicznych, pozarządowych i przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie i wspieranie działań służących rozwojowi dialogu społecznego i obywatelskiego, jako narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego.
 • Wspieranie realizacji polityk publicznych na różnych poziomach i obszarach.
 • Wspieranie inicjatyw obywatelskich i samorządowych.
 • Wspieranie współpracy międzysektorowej.
 • Wspieranie rozwoju regionalnego.
 • Wspieranie rozwoju rynku pracy.
 • Wspieranie innowacyjności, w szczególności na rzecz rozwoju gospodarczego.
 • Rozwój gospodarki w różnych jej branżach.
 • Upowszechnianie nowych technologii.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Działalność merytoryczna Fundacji realizowana jest poprzez:

 • Komisje Izby
  • Zarządzania
  • Prawa
  • Finansów Publicznych
 • Edukację
  • seminaria
  • szkolenia
  • kursy
  • konferencje
 • Konsulting i Doradztwo
 • Projekty
 • Badania i Analizy

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr (2.12/00153/2015), a także Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) (nr 12434).