Szkolenia

Połączenie najwyższych standardów edukacyjnych i poprawności metodologicznej z długoletnią praktyką pracy dla JST daje gwarancję najwyższej jakości, rozumianej jako realizacja następujących zasad:

ADEKWATNOŚĆ

Treści szkoleń z naszej oferty są doskonale dopasowane do Państwa potrzeb

AKTUALNOŚĆ

Szkolenia dotyczą tego, co nazwać można „tu i teraz”, jednakże uwzględniamy w nich również to, co wiemy, że jest planowane w prawie.

POUFNOŚĆ

Wszystkie dane pozyskane w trakcie przygotowań, realizacji i rozliczania naszych szkoleń – są całkowicie bezpieczne. Przechowujemy je zgodnie z wymogami RODO. Dostęp do danych jest w pełni kontrolowany, a ich ewentualne udostępnianie realizujemy zgodnie z prawem i w poszanowaniu klauzul podpisanych przez uczestników.

Realność

Tematy i treści szkoleń dotyczą kwestii występujących w praktyce oraz orzecznictwie; podczas szkoleń pracujemy na konkretnych, realnie istniejących przykładach, w tym przede wszystkim na tych, które zgłaszają uczestnicy szkoleń

PARTNERSTWA

Nasze szkolenia są dla Państwa, nie odwrotnie; zatem prowadzący skoncentrowani są na takim przedstawieniu omawianych zagadnień, aby Państwo, w możliwie najwyższym stopniu, mogli zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej codziennej praktyce

Nasze szkolenia:

Szkolenia na indywidualne zamówienie:

Powyższa lista dostępnych szkoleń, nie zamyka katalogu tematów, które posiadamy w naszej ofercie.

Na Państwa życzenie jesteśmy gotowi zrealizować szkolenia na indywidualne zamówienie oraz przygotować ich pogłębioną wersję, uszczegóławiającą wskazane przez Państwa zagadnienia.

Gwarantujemy, że proponowane szkolenia dadzą Państwu konkretne przykłady rozwiązań oraz pozwolą właściwie interpretować przepisy.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Fundacji MIS.