Seminarium „Stres cyfrowy – jak sobie z nim radzić?

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa serdecznie zaprasza na Seminarium pn. „Stres cyfrowy – jak sobie z nim radzić ?” które odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. (poniedziałek) w Krakowie, w Q Hotel Plus (ul. Wygrana 6, 30-311 Kraków) w godzinach 12:00-15:00.

Technologie cyfrowe stały się integralną częścią naszego życia. W pracy czy w nauce praktycznie nieustannie korzystamy z narzędzi cyfrowych co powoduje, że jesteśmy „zawsze dostępni”, zawsze gotowi”, „zawsze w pracy”. Granice pomiędzy życiem zawodowym a osobistym zacierają się. To prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Jedną z nich jest TECHNOSTRES (inaczej STRES CYFROWY), który w szczególności doświadczają osoby nadużywające technologii i narzędzi cyfrowych. To rodzi poczucie przeciążenia informacyjnego, przebodźcowania, przytłoczenia, co często stanowi źródło napięć i stresu. Dyskusja nt. negatywnych konsekwencji związanych z używaniem (lub nadużywaniem) technologii cyfrowych w pracy i poza nią, które prowadzą do problemów zdrowotnych, takich jak trudności w koncentracji, straty, deficyty umiejętności społecznych, poczucie izolacji, itp.  stała się bardzo aktualna i ważna, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy praca zdalna stała się standardem.

Seminarium jest podsumowaniem 2,5 letniego międzynarodowego projektu pod nazwą „DeSTRESS: Developing Competencies for Stress Resilience @SMEs”, w którym Fundacja uczestniczyła jak partner. Projekt był realizowany w międzynarodowym konsorcjum pod kierownictwem Instituto Universitario de Lisboa z Portugalii, z udziałem uniwersytetów: w Sewilli i w Weronie oraz organizacji: Virtual Campus z Portugalii, Creative Thinking Development z Grecji, CCS Digital Education Limited z Irlandii oraz naszej Fundacji. Realizacja przypadła na okres pandemii, gdzie praca zdalna stała się normą, więc temat ten stał się tym bardziej aktualny i na czasie. Opisane zostały podstawy technostresu i jego źródeł oraz powstała gra edukacyjna (online), jak radzić sobie ze stresem cyfrowym w odniesieniu do techno-stresorów. Gra prezentuje różne sytuacje w środowisku pracy z pkt. widzenia menedżera organizacji i pracownika.

Program seminarium składa się z dwóch części. W pierwszej części seminarium odbędzie się prezentacja nt. stresu cyfrowego, jego źródeł, jak i prezentacje praktyków, którzy przedstawią swój punkt widzenia  na tę tematykę, także w oparciu o praktykę i doświadczenie z swojego środowiska pracy. W drugiej części seminarium planujemy dyskusję nt. możliwych rozwiązań, jakie można byłoby wdrażać w organizacji/firmie aby zapobiegać lub przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom stresu cyfrowego.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM:

12:00-12:10 – Powitanie uczestników i powitalna kawa.

12:10-12:30 – Stres w erze cyfrowej  – wprowadzenie do tematyki

12:30-14:30 – Prezentacja praktyków, jak radzić sobie ze stresem cyfrowym w środowisku pracy, jak ćwiczyć odporność psychiczną i walczyć ze stresem cyfrowym”

14:30-15:00 Panelowa dyskusja nt. rekomendacji i rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu cyfrowego

15:00 Zakończenie

W trakcie trwania Seminarium przerwa kawowa i poczęstunek.

UDZIAŁ W SEMINARIUM JEST NIEODPŁATNY. 

Liczba miejsc na seminarium ograniczona. Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do dnia 27.maja 2022 r.   

Link do formularza zgłoszeniowego zamieszczam poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY