Marcin Papuga

Wielkanocna Zbiórka Żywności z udziałem Seniorów z CAS Zabłocie Grzegórzki

Kolejny raz Fundacja wraz z seniorami należącymi do Centrum Aktywności Seniorów Zabłocie Grzegórzki włączyła się do zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności w Krakowie. Wielkanocna Zbiórka Żywności  w tym roku odbywała się w 119 sklepach zlokalizowanych na terenie 26 małopolskich miejscowości. Członkowie CAS wraz uczniami z krakowskich szkół zbierali żywność z długim terminem przydatności do

Wielkanocna Zbiórka Żywności z udziałem Seniorów z CAS Zabłocie Grzegórzki Read More »

Projekt dla młodzieży w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

W ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce  rozpoczynamy projekt pt. „Młodzieżowe Laboratorium Demokracji”. Projekt ma na celu rozwijanie świadomego udziału młodych ludzi w wieku 13-19 lat w życiu społecznym poprzez podejmowanie działań (projektów) na rzecz społeczności (w zakresie demokracji, praworządności, praw człowieka, zmian klimatycznych). Projekt składa się z

Projekt dla młodzieży w ramach Programu Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce Read More »

IV Forum Wymiany Doświadczeń Ośrodków LOWE za nami!

Ponad 50 przedstawicieli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji spotkało się w Krakowie w dniach 24-25 marca 2022 na IV Forum Wymiany Doświadczeń Ośrodków LOWE. Do tej pory Fora odbyły się w Tomaszowicach w Gminie Wielka Wieś, w Bobowej w Powiecie Gorlickim oraz w Rawie Mazowieckiej. IV Forum było okazją do podsumowania dwuletniego projektu w którym

IV Forum Wymiany Doświadczeń Ośrodków LOWE za nami! Read More »

Projekt partnerski na rzecz promocji gospodarczej Małopolski zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym

Kraków Metropolitan Area for Business 2 to projekt realizowany przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w partnerstwie z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa. Projekt mający na celu zintegrowaną promocję potencjału gospodarczego Małopolski, a w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego („KrOF”). Projekt koncentruje się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie oraz na pobudzeniu eksportu produktów

Projekt partnerski na rzecz promocji gospodarczej Małopolski zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym Read More »

Solidarni z Ukrainą! На солідарність з Україною!

Rada Fundatorów, Zarząd Fundacji oraz pracownicy Fundacji wyrażają swój sprzeciw wobec działań wojennych Federacji Rosyjskiej na terenie niepodległej Ukrainy! Całym sercem jesteśmy z naszymi sąsiadami z Ukrainy i w pełni się z nimi solidaryzujemy. Kierujemy ku nim wszystkie najserdeczniejsze myśli i wyrazy wsparcia. На солідарність з Україною! Рада засновників, Правління Фонду та співробітники Фонду висловлюють

Solidarni z Ukrainą! На солідарність з Україною! Read More »

Już Dostępna – Platforma Opieka Domowa nad Osobami Starszymi dla Opiekunów Nieformalnych

Platforma HomeCare dedykowana jest osobom, które nie są profesjonalnymi opiekunami medycznymi, ale pełnią rolę tzw. Opiekuna Rodzinnego (lub Opiekuna Nieformalnego) osoby starszej, która ze względu na wiek lub chorobę mają ograniczone możliwości w codziennym, samodzielnym funkcjonowaniu. Ten niedobór wiedzy i umiejętności w pełnieniu funkcji opiekuńczej wynika zwykle z konieczności radzenia sobie z zupełnie nową sytuacją.

Już Dostępna – Platforma Opieka Domowa nad Osobami Starszymi dla Opiekunów Nieformalnych Read More »

Akredytacja w Programie Erasmus+

Fundacja Małopolska Izba Samorządowa otrzymała akredytację koordynatora konsorcjum w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akredytacja w programie Erasmus+ określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat. Akredytacja w programie Erasmus+ stanowi także potwierdzenie, że organizacja stworzyła plan

Akredytacja w Programie Erasmus+ Read More »